zsostrov.cz

svátek má Ivo, 19.5. 2024

Seznam partnerů projektu Učíme interaktivně I. stupeň

 

 

 

 

Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad

web: www.zslb.cz

e-mail: zaveska@zslb.cz 

Jediná základní škola ve městě s počtem žáků 365. Škola se profiluje v oblasti sportu a výuky na interaktivních tabulích, ve svém školním vzdělávacím programu umožňuje žákům vybírat si z devíti volitelných  předmětů a z mnoha dalších zájmových aktivit. Škola je moderně vybavené díky 85 milionové rekonstrukci, která probíhala v letech 2002 - 2006.   

 

Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové

Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 Hradec Králové

web: www.zsjirasek.cz

e-mail: skola@zsjirasek.cz

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Umím, chápu, rozumím". Snažíme se o inovaci ve vzdělávání a získávání kompetencí nejen formou klasické výuky, ale i prostřednictvím celoškolních projektových dnů, exkurzí apod. Někteří naši učitelé již mají zkušenosti s prací na interaktivní tabuli (dosud jich vlastníme celkem 5). Kromě jazyků se zaměřujeme na získávání počítačové gramotnosti, jejíž nedílnou součástí je ovládnutí klávesnice hmatovou metodou. Zřizujeme i tzv.oční třídy, které jsou určeny dětem v 1. a 2. ročníku s různými vadami zraku. Žákům nabízíme velký výběr kroužků, v nichž se mohou dále rozvíjet po stránce sportovní, estetické, hudební či jazykové.

 

 

 Základní škola Sever, Lužická 1208, Hradec Králové 3

Lužická 1208, 500 02 Hradec Králové 

web: www.zssever.cz

e-mail: info@zssever.cz

ZŠ Sever je od roku 1983-84  oficiálně  zařazena do celostátní sítě sportovních škol. Na druhém stupni fungují třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením  na fotbal a míčové hry. Škola využívá moderní trendy ve vyučování. Odborné učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. V rámci ICT se věnujeme zpracování digitální fotografie či videa a vydávání třídního časopisu.  

 

Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod 

Na Ostrově 4, 551 01 Jaroměř 

web: www.zsostrov.cz

e-mail: zsostrov@zsostrov.cz 

ZŠ Jaroměř, Na Ostrově je plně organizovaná městská škola pro 1. - 9. ročník. Ve škole se vyučuje na základě ŠVP „Ostrov porozumění". Mezi jeho základní cíle patří zajištění kvalitního základního všeobecného vzdělání orientovaného na životní praxi, využití osvojených vědomostí, dovedností a návyků při dalším studiu a celoživotním sebevzdělávání a vedení žáků k využívání komunikačních a informačních technologií, podpora zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů.

 

ZŠ Jaroměř - Josefov, Vodárenská 370, okres Náchod 

Vodárenská 370, 551 02 Jaroměř 

web: www.zsjosefov.cz

e-mail: josefovska.zs@tiscali.cz

Základní škola Jaroměř - Josefov je příměstská plně organizovaná škola, která nabízí svým žákům kvalitní vzdělání, širokou paletu různých zájmových aktivit a další služby, které jsou v jednom areále (cvičení v tělocvičnách, pobyt ve školní družině, stravování ve školní jídelně, nakupování ve školním bufetu). Výuka v naší škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život". Ve výuce se využívají moderní metody s interaktivní výukou. 

 

Základní a mateřská škola Kopidlno  

Tomáše Svobody 297, 507 32 Kopidlno

web: www.zskopidlno.cz

e-mail: reditel@zskopidlno.cz 

Základní škola a Mateřská škola Kopidlno je plně organizovaná škola zajišťující základní vzdělávání žáků z Kopidlna a okolních obcí. Škola je od 1. ledna 2003 samostatným právním subjektem zřizovaným obcí a slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. 

Ve své činnosti se zaměřujeme především na kvalitní zabezpečení výuky povinných a volitelných předmětů podle vlastního školního vzdělávacího programu, který má název ŠVP pro ZV - „Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe".

V rámci interaktivní výuky již máme zkušenosti s projektem „Učíme interaktivně - II. stupeň", jehož jsme také partnery.

 

 

Základní škola, Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561, okres Hradec Králové

V. Kl. Klicpery 561, 504 01 Nový Bydžov

web: www.klicperka.cz

e-mail: reditel@klicperka.cz

 

 

Základní škola, Trutnov, Komenského 399 

Komenského 399, 541 01 Trutnov 

web: www.zskomtu.cz

e-mail: zskomtu@zskomtu.cz 

Škola poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. ročníku. Základním segmentem jsou běžné třídy základní školy. Od 4. ročníku je vždy první třída v pořadí třídou sportovní. Žáci v těchto třídách jsou do nich vybíráni na základě talentových zkoušek a jsou členy převážně ve škole sídlících sportovních klubů. Jedná se o běžecké lyžování, karate, horolezectví, kanoistiku, dále potom cyklistiku, basketbal, atletiku, akrobatický rokenrol a další sporty. Žáci těchto tříd mají zvýšený počet hodin tělesné výchovy. 

 

 

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 

Mládežnická 536, 541 02 Trutnov 4

web: www.zsmltu.cz

e-mail: mladeznicka@zsmltu.cz

Úplná základní škola, rozšířená výuka informatiky, tělesné výchovy (kopaná, florbal) a výtvarné výchovy, moderní odborné učebny, využití interaktivní techniky ve výuce již několik let, bohatá nabídka zájmové činností - každoročně 50-60 kroužků s různým zaměřením.