zsostrov.cz

svátek má Iva, 1.12. 2021
21.03. 11

Přídavná jména - stupňování

stupňování přídavných jmen
na následujících cvičeních si žáci procvičí stupňování přídavných jmen - rozpoznají, která adjektiva jsou stupňovatelná, budou tvořit 1., 2. a 3. stupeň ke konkrétním slovům, uvědomí si pravopisné souvislosti spojené s tímto jevem; jednotliví žáci pracují s tabulí, případně se u ní střídají a plní zadané úkoly
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora