zsostrov.cz

svátek má Ivan, 25.6. 2024

Matematika Matematika

Autor:
Řadit:
27.09. 11

,, Úkoly pro chytré hlavy "

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro použití v matematice v 1. ročníku, slouží k opakování a procvičování učiva.
(1 x)
21.10. 11

Bod, přímka, úsečka

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Předváděcí sešit je určený k výkladu a procvičení geometrických útvarů - bod, přímka, úsečka.
(6 x)
16.10. 11

Číselná osa - sčítání a odčítání do dvaceti

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Předváděcí sešit je určen k procvičení sčítání a odčítání do dvaceti pomocí číselné osy.
(0 x)
23.06. 11

Čísla 0 - 20, numerace, přičítání k číslu 10, odčítání s rozdílem 10

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro použití v matematice v 1.ročníku v tematickém celku: ,, Čísla 0 - 20 "
(0 x)
02.05. 11

Čísla 0-5

Ročníky: ZŠ 1,
Seznámení s čísly 0-5.
(3 x)
12.12. 11

Cyklotrasy 1

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Žáci podle plánku zapisují cestu cyklisty po barevných trasách přes osady.
(0 x)
12.12. 11

Cyklotrasy 2

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Žáci podle plánku zapisují cestu cyklisty po trasách. Počítají vzdálenosti tras v kilometrech, hledají nejdelší a nejkratší trasy.
(0 x)
17.10. 11

Dělení 10 a 100 - 1

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Kromě prvrotního procvičování dělení 10 a 100 zde najdeme i slovní úlohu, vyhledávání a opravování chybně vypočítaných příkladů. Úkoly jsou určeny pro frontální práci s dětmi.
(0 x)
14.11. 11

Dělení 10 a 100 - 2

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Kromě procvičování dělení 10 a 100 zde najdeme i slovní úlohu, vyhledávání a opravování chybně vypočítaných příkladů. Úkoly jsou určeny pro frontální práci s dětmi.
(0 x)
28.11. 11

Dělení 10 a 100 - 3

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Kromě procvičování dělení zde najdeme i slovní úlohu, opravování chybně vyřešených příkladů, doplňování tabulky. Práce je určena pro frontální práci s dětmi.
(0 x)
17.05. 11

Dělení dvěma se zbytkem

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro postupný nácvik dělení se zbytkem.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
01.04. 11

Dělení se zbytkem 1

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení a procvičování úloh na dělení se zbytkem
(1 x)
01.04. 11

Dělení se zbytkem 2

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení a procvičování úloh na dělení se zbytkem
(0 x)
01.04. 11

Dělení se zbytkem 3

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení a procvičování úloh na dělení se zbytkem.
(0 x)
01.04. 11

Dělení se zbytkem 4

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení a procvičování úloh na dělení se zbytkem.
(0 x)
01.04. 11

Dělení se zbytkem 5

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení a procvičování úloh na dělení se zbytkem.
(0 x)
08.04. 11

Dělení se zbytkem 6

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení a procvičování úloha na dělení se zbytkem.
(0 x)
14.06. 11

Dělení se zbytkem číslem 3

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro postupný nácvik dělení se zbytkem.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
14.06. 11

Dělení se zbytkem číslem 4

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro postupný nácvik dělení se zbytkem.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
23.06. 11

Dělení se zbytkem číslem 5

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro postupný nácvik dělení se zbytkem.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
14.06. 11

Dělení se zbytkem číslem 6

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro postupný nácvik dělení se zbytkem.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
14.09. 11

Dělení se zbytkem číslem 7

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro postupný nácvik dělení se zbytkem.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
14.09. 11

Dělení se zbytkem číslem 8

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro postupný nácvik dělení se zbytkem.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
14.09. 11

Dělení se zbytkem číslem 9

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro postupný nácvik dělení se zbytkem.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
16.05. 11

Desetinná čísla 1

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů s desetinnými čísly.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
25.05. 11

Desetinná čísla 2

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů s desetinnými čísly.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
13.06. 11

Desetinná čísla 3

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů s desetinnými čísly.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
13.06. 11

Desetinná čísla 4

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů s desetinnými čísly.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
13.06. 11

Desetinná čísla 5 - slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování řešení slovních úloh s desetinnými čísly.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
23.06. 11

Desetinná čísla 6

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů s desetinnými čísly.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
23.06. 11

Desetinná čísla 7

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů s desetinnými čísly.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
23.06. 11

Desetinná čísla 8

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů s desetinnými čísly.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
27.12. 11

Geometrické tvary - 1. část

Ročníky: ZŠ 3,
Základní geometrické tvary pro 3. ročník ZŠ
Autor: Pavel Štosek
(0 x)
30.12. 11

Geometrické tvary - 2. část

Ročníky: ZŠ 3,
Základní geometrické tvary pro 3. ročník ZŠ
Autor: Pavel Štosek
(0 x)
30.12. 11

Geometrické tvary - 3. část - tělesa

Ročníky: ZŠ 3,
Základní geometrická tělesa pro 3. ročník ZŠ
Autor: Pavel Štosek
(0 x)
22.03. 11

Geometrické tvary 1

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál pro 2. ročník. Opakuje pojmy geometrických tvarů a upevňuje jejich představu.
(0 x)
01.04. 11

Geometrické tvary 2

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro matematiku 2. ročníku. Slouží k opakování pojmů geometrických tvarů, upevnění představy geometrických tvarů a seznámení s pojmy geometrických těles.
(0 x)
15.06. 11

Geometrické tvary 3

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro matematiku 2. ročníku. Slouží k opakování pojmů geometrických tvarů, upevnění představy geometrických tvarů.
(0 x)
16.10. 11

Geometrie - čáry

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro použití v matematice v 2.ročníku v tematickém celku:,,Geometrie v rovině a prostoru -rovná čára, křivá čára, lomená čára."
(0 x)
16.10. 11

Geometrie - označení bodů

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro použití v matematice v 2.ročníku v tematickém celku:,,Geometrie v rovině a prostoru - označení bodů."
(0 x)
11.04. 11

Jednotky času 1

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k seznámení se s jednotkami času, procvičení určování a zakreslování času, procvičení převádění jednotek času.
(0 x)
09.04. 11

Jednotky času 2

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k seznámení se s jednotkami času a procvičení převádění jednotek času.
(0 x)
09.04. 11

Jednotky času 3

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k seznámení se s jednotkami času a procvičení převádění jednotek času.
(0 x)
08.04. 11

Jednotky času 4

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k seznámení se s jednotkami času a procvičení převádění jednotek času.
(0 x)
18.12. 11

Jednotky délky

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování jednotek délky matematiky 3. ročníku ZŠ
Autor: Pavel Štosek
(0 x)
18.02. 11

Jednotky délky - 1

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k seznámení se se starými i současnými jednotkami délky a procvičení rýsování úsečky dané délky.
(2 x)
18.02. 11

Jednotky délky - 2

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičení a upevnění převádění jednotek délky a řešení slovních úloh
(1 x)
23.02. 11

Jednotky délky - 3

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičení a upevnění převádění jednotek délky, tvoření desetinného čísla, porovnávání, řešení slovní úlohy.
(1 x)
08.02. 11

Jednotky délky - 4

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičení a upevnění převádění jednotek délky, řešení příkladů a slovních úloh.
(0 x)
18.12. 11

Jednotky hmotnosti

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování jednotek hmotnosti matematiky 3. ročníku ZŠ
Autor: Pavel Štosek
(0 x)
04.03. 11

Jednotky hmotnosti - 1

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k seznámení se se základními a dalšími běžně užívanými jednotkami hmotnosti, procvičení odhadování hmotnosti potravin a volení vhodných jednotek hmotnosti.
(0 x)
04.03. 11

Jednotky hmotnosti - 2

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičení určování hmotnosti závaží, procvičení a upevnění převádění jednotek hmotnosti, porovnávání, tvoření desetinného čísla a řešení slovní úlohy.
(0 x)
04.03. 11

Jednotky hmotnosti - 3

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičení a upevnění převádění jednotek hmotnosti, doplňování správných jednotek hmotnosti, převádění na stejné jednotky hmotnosti a řešení příkladů, řešení slovních úloh
(0 x)
04.03. 11

Jednotky hmotnosti - 4

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičení a upevnění převádění jednotek hmotnosti, rozepisování na uvedené jednotky hmotnosti, hledání chyb ve výpočtech a jejich oprava, řešení příkladů, tvoření slovní úlohy.
(0 x)
20.12. 11

Jednotky objemu

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování jednotek objemu matematiky pro 4. ročník ZŠ
Autor: Pavel Štosek
(0 x)
29.11. 11

Konstrukce trojúhelníka pomocí kružítka a pravítka

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k opakování konstrukce trojúhelníka přetahováním a nácviku konstrukce trojúhelníka pomocí kružítka a pravítka.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
14.11. 11

Konstrukce trojúhelníka přetahováním

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál slouží k opakování učiva o trojúhelnících a k nácviku konstrukce trojúhelníka přetahováním.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
14.11. 11

Magické obrazce (hlavolamy) 1

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen ke zpestření hodin matematiky.
(0 x)
14.11. 11

Magické obrazce (hlavolamy) 2

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen ke zpestření hodin matematiky.
(0 x)
14.11. 11

Magické obrazce (hlavolamy) 3

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen ke zpestření hodin matematiky.
(0 x)
14.11. 11

Magické obrazce (hlavolamy) 4

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen ke zpestření hodin matematiky.
(0 x)
14.11. 11

Magické obrazce (hlavolamy) 5

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen ke zpestření hodin matematiky.
(0 x)
07.02. 12

Matematické hry

Ročníky: ZŠ 1,
Matematické hry pro 1. ročník.
(0 x)
14.03. 11

Matematické operace v oboru čísel 10-20

Ročníky: ZŠ 1,
Děti si v těchto slidech procvičí jednodušší příklady v oboru 10-20.
(0 x)
14.03. 11

Matematické operace v oboru čísel 10-20 - matematické řetězce

Ročníky: ZŠ 1,
Děti si procvičí počítání s více sčítanci prostřednictvím matematických řetězců v uvedeném oboru 10-20
(0 x)
25.05. 11

Matematické operace v oboru do 20 - Odčítání 1

Ročníky: ZŠ 1,
Jednoduché příklady odčítání 10-20
(0 x)
06.09. 11

Matematické operace v oboru do 20 - Odčítání 2

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování matematických operací - odčítání.
(0 x)
06.09. 11

Matematické operace v oboru do 20 - Odčítání 3

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování odčítání v oboru do 20.
(0 x)
17.05. 11

Matematické operace v oboru do 20 - zábavné počítání

Ročníky: ZŠ 1,
Sčítání do 20 hravou formou.
(0 x)
21.12. 11

Matematické soutěže

Ročníky: ZŠ 3,
Tento předváděcí sešit je určený k procvičování a opakování učiva pro 3. ročník.
(0 x)
27.12. 11

Matematické soutěže II

Ročníky: ZŠ 3,
Tento předváděcí sešit je určený k opakování sčítání a odčítání do 1000. Úlohy v sešitě je možno použít jako soutěže.
(0 x)
30.12. 11

Matematické soutěže III

Ročníky: ZŠ 3,
Tento předváděcí sešit je určený k opakování porovnávání čísel od 0 do 1000. Úlohy v sešitě je možno použít jako soutěže.
(0 x)
07.02. 12

Matematické úlohy pro šikovné žáky - A

Ročníky: ZŠ 5,
Těžší matematické úlohy.
(0 x)
07.02. 12

Matematické úlohy pro šikovné žáky - B

Ročníky: ZŠ 5,
Matematické úlohy vyšší obtížnosti.
(0 x)
14.09. 11

Násobení 10 a 100 2

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Žáci zde procvičují násobení 10-ti a stem, řeší slovní úlohu, vyhledávají a opravují chybná řešení příkladů, doplňují tabulku.
(0 x)
14.09. 11

Násobení 10 a 100 - 1

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Vedle prvotního procvičování násobení zde najdeme i slovní úlohu, opravování chybně vyřešených příkladů, doplňování tabulky. Práce je určena pro frontální práci s dětmi.
(0 x)
03.10. 11

Násobení 10 a 100 - 3

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Žáci zde procvičují násobení 10-ti a 100, řeší slovní úlohu, doplňují tabulku. Úkoly jsou určeny pro frontální práci s dětmi.
(0 x)
19.10. 11

Násobení a dělení čtyřmi

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál slouží k procvičení násobení a dělení čtyřmi.
(0 x)
25.05. 11

Násobení a dělení čtyřmi

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál je určen k procvičení násobilky čtyř.
(1 x)
23.09. 11

Násobení a dělení deseti

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál je určen k procvičení násobilky deseti.
(1 x)
23.09. 11

Násobení a dělení devíti

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál je určen k procvičení násobilky devíti.
(1 x)
23.09. 11

Násobení a dělení dvěma

Ročníky: ZŠ 2,
Žáci si procvičí násobení a dělení dvěma.
(0 x)
08.04. 11

Násobení a dělení dvěma

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál je určem pro žáky 2. a 3. ročníku k procvičení násobení a dělení 2
(0 x)
04.03. 11

Násobení a dělení dvěma

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál je určen k procvičení násobilky dvou.
(5 x)
28.11. 11

Násobení a dělení dvěma, třemi, čtyřmi, pěti

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál slouží k procvičení násobení a dělení dvěma, třemi, čtyřmi, pěti.
(0 x)
23.09. 11

Násobení a dělení osmi

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál je určen k procvičení násobilky osmi.
(1 x)
12.12. 11

Násobení a dělení pěti

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen k procvičení násobení a dělení pěti.
(0 x)
26.05. 11

Násobení a dělení pěti

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál je určen k procvičení násobilky pěti.
(1 x)
08.04. 11

Násobení a dělení pěti

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál je určem pro žáky 2. a 3. ročníku k procvičení násobení a dělení 5
(0 x)
23.09. 11

Násobení a dělení sedmi

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál je určen k procvičení násobilky sedmi.
(1 x)
23.09. 11

Násobení a dělení šesti

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál je určen k procvičení násobilky šesti.
(1 x)
23.09. 11

Násobení a dělení třemi

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál slouží k procvičení násobení a dělení třemi.
(0 x)
17.05. 11

Násobení a dělení třemi

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál je určen k procvičení násobilky tří.
(1 x)
28.11. 11

Násobení čtyřmi

Ročníky: ZŠ 2,
Seznámení s násobilkou čtyř.
(0 x)
14.11. 11

Násobení dvěma

Ročníky: ZŠ 2,
Seznámení s násobilkou dvou.
(0 x)
23.06. 11

Násobení násobků 10

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen k upevňování početního algoritmu. Může být využit k frontální výuce, individuálnímu opakování a procvičování na počítači nebo mohou být jednotlivé stránky použity k početní rozcvičce.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
01.12. 11

Násobení pěti

Ročníky: ZŠ 2,
Seznámení s násobilkou pěti.
(0 x)
12.12. 11

Násobení sedmi

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Seznámení s násobilkou sedmi.
(0 x)
01.12. 11

Násobení šesti

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Seznámení s násobilkou šesti.
(0 x)
30.11. 11

Násobení třemi

Ročníky: ZŠ 2,
Seznámení s násobilkou tří.
(0 x)
17.05. 11

Násobky 10, 100 - 1

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k seznámení a procvičování úloh na násobky 10, 100.
(0 x)
19.05. 11

Násobky 10, 100 - 2

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k seznámení a procvičování úloh na násobky 10, 100.
(0 x)
14.06. 11

Násobky 10, 100 - 3

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k seznámení a procvičování úloh na násobky 10, 100.
(0 x)
14.06. 11

Násobky 10, 100 - 4

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k seznámení a procvičování úloh na násobky 10, 100.
(0 x)
03.10. 11

Násobky 10, 100 - 5

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k seznámení a procvičování úloh na násobky 10, 100.
(0 x)
03.10. 11

Násobky 10, 100 - 6

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k seznámení a procvičování úloh na násobky 10, 100.
(0 x)
01.04. 11

Násobky dvou, pěti

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určem pro žáky 2.ročníku, sestavují vzestupné i sestupné řady násobků
(0 x)
15.03. 11

Numerace 0 - 100

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál slouží k procvičení numerace 0 - 100 a porovnávání těchto čísel.
(0 x)
10.05. 11

Numerace 0 - 100 B

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro matematiku 2. ročníku. Slouží k procvičení numerace čísel 0 - 100 . Žáci zapisují čísla, porovnávají a řadí.
(0 x)
01.04. 11

Numerace 10 - 20

Ročníky: ZŠ 1,
Žáci si procvičí numeraci v oboru čísel 10 - 20.
(0 x)
18.02. 11

Numerace 6-10, sčítání a odčítání do 10ti

Ročníky: ZŠ 1,
Numerace 6-10, sčítání a odčítání v oboru do 10ti
(0 x)
23.06. 11

Numerace do 100

Ročníky: ZŠ 2,
Žáci doplňují čísla, počítají s názorem, řadí čísla od nejmenšího k největšímu, řeší tajenku.
(0 x)
23.06. 11

Numerace do 100 - II

Ročníky: ZŠ 2,
Žáci porovnávají čísla, řeší slovní úlohy, rozkládají čísla na desítky a jednotky, orientují se v číselné řadě.
(0 x)
06.09. 11

Numerace do 100 C

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál slouží k procvičení numerace čísel 0 - 100 . Žáci zapisují čísla a hledají o 1 větší a menší, hrají pexeso apod.
(0 x)
14.12. 11

Numerace do 1000 zpaměti - část 1. - sčítání

Ročníky: ZŠ 3,
Sčítání do 1000 zpaměti pro matematiku 3. ročníku ZŠ
Autor: Pavel Štosek
(1 x)
14.12. 11

Numerace do 1000 zpaměti - část 2. - odčítání

Ročníky: ZŠ 3,
Odčítání do 1000 zpaměti pro matematiku 3. ročníku ZŠ
Autor: Pavel Štosek
(1 x)
21.12. 11

Numerace do 1000 zpaměti - část 3. - souhrn

Ročníky: ZŠ 3,
Sčítání a odčítání do 1000 zpaměti pro 3. ročník ZŠ
Autor: Pavel Štosek
(0 x)
15.03. 11

Numerace do 10ti, sčítání a odčítání do 10ti

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičení numerace do 10ti, přiřazování čísel k obrázkům, sčítání a odčítání do 10ti, řešení slovních úloh.
(0 x)
07.02. 12

Numerace do 20

Ročníky: ZŠ 1,
Numerace do 20 pro 1. ročník.
(0 x)
15.03. 11

Numerace do 20

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Přípravná fáze pro sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10
(0 x)
07.02. 12

Numerace do 20 s využitím peněz

Ročníky: ZŠ 1,
Žáci počítají do 20 s využitím mincí.
(0 x)
21.02. 11

Numerace do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Matriál je určen pro výuku matematiky v 1. ročníku.
(0 x)
21.02. 11

Numerace do 5 -2. část

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určený k výuce matematiky v 1. ročníku, téma - numerace do 5.
(0 x)
18.02. 11

Numerace do 5ti, sčítání a odčítání v oboru do 5ti

Ročníky: ZŠ 1,
Žáci si procvičí numeraci do 5ti a sčítání a odčítání v oboru do 5ti.
(0 x)
21.03. 11

Numerace v oboru 6 -10, číslo 0

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku matematiky v 1. ročníku, téma - numerace v oboru 6 - 10, číslo 0.
(0 x)
21.03. 11

Odčítání do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku matematiky v 1. ročníku, téma - odčítání v oboru do 5.
(1 x)
05.02. 11

Odčítání dvojcifernýc čísel zpaměti

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. třídy. Zahrnuje rozklad čísel na jednotky a na desítky. Žáci zde mohou procvičovat příklady na odčítání dvojciferných čísel zpaměti, řeší zde i slovní úlohu. Příprava je určena pro frontální práci s dětmi.
(2 x)
10.05. 11

Odčítání dvojciferných čísel 1

Ročníky: ZŠ 3,
Předváděcí sešit slouží k procvičování pamětného odčítání dvojciferných čísel.
(0 x)
10.05. 11

Odčítání dvojciferných čísel 2

Ročníky: ZŠ 3,
Předváděcí sešit slouží k procvičování pamětného odčítání dvojciferných čísel.
(0 x)
07.03. 11

Odčítání dvojciferných čísel zpaměti 2

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. ročníku. Navazuje na předchozí přípravu, která učivo vyvozovala. Obsahuje problémové úlohy i klasické příklady na odčítání. Je zde zařazena slovní úloha, doplňování tabulky. Úkoly lze využívat při frontální práci s dětmi.
(1 x)
01.04. 11

Odčítání dvojciferných čísel zpaměti 3

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Zaměřuje se na odčítání dvojciferných čísel zpaměti s přechodem přes desítku. Příprava obsahuje úvod do učiva, řešení řetězců, doplňování chybějících znamének + , - , = do příkladů, počítání zpaměti a sestavování příkladů na sčítání a odčítání z daných kartiček. Úlohy jsou určeny pro frontální práci s dětmi.
(0 x)
30.11. 11

Opakování po prázdninách

Ročníky: ZŠ 3,
Tento předváděcí sešit je určený k opakování učiva z druhého ročníku.
(0 x)
14.11. 11

Opakování učiva 1. ročníku (I.)

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Materiál je určen pro použití v matematice v 1.a 2.ročníku, slouží k opakování a procvičování učiva.
(0 x)
14.11. 11

Opakování učiva 1. ročníku (II.)

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Materiál je určen pro použití v matematice v 1. a 2.ročníku, slouží k opakování a procvičování učiva.
(0 x)
06.09. 11

Orientace na číselné ose - zaokrouhlování

Ročníky: ZŠ 3,
Mateiál je zaměřený na procvičování orientace na číselné ose a vyvození zaokrouhlování na desítky v 3. ročníku.
(0 x)
07.02. 12

Orientace v prostoru

Ročníky: ZŠ 1,
Žáci se orientují v prostoru.
(0 x)
18.12. 11

Orientace v prostředí 1

Ročníky: ZŠ 2,
Úlohy v tomto materiálu rozvíjejí schopnost orientace a volby strategie, kombinují geometrii a číselnou řadu.
(0 x)
18.12. 11

Orientace v prostředí 2

Ročníky: ZŠ 3,
Úlohy v tomto materiálu rozvíjejí schopnost orientace a volby strategie, kombinují geometrii a číselnou řadu.
(0 x)
30.12. 11

Osa souměrnosti 1

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál obsahuje úlohy určené k procvičení učiva v kapitole osa souměrnosti.
(0 x)
07.02. 12

Osa souměrnosti 2

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál obsahuje úlohy určené k procvičení učiva kapitoly osa souměrnosti.
(0 x)
27.12. 11

Pamětné počítání do 1000

Ročníky: ZŠ 3,
Tento předváděcí sešit je určený k procvičení pamětného počítání do 1000.
(0 x)
11.09. 11

Písemné násobení jednociferným činitelem (Barevné počítání)

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál je určen pro nácvik písemného násobení.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
10.05. 11

Písemné odčítání dvojciferných čísel 1

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Zaměřuje se na písemné odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes desítku. Příprava obsahuje úvod do učiva, příklady na procvičování, slovní úlohu. Úkoly jsou určeny pro frontální práci s dětmi
(0 x)
23.06. 11

Písemné odčítání dvojciferných čísel 2

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Zaměřuje se na písemné odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes desítku. Příprava obsahuje příklady na procvičování odčítání, doplňování do tabulky a řešení slovní úlohy. Úkoly jsou určeny pro frontální práci s dětmi.
(0 x)
23.06. 11

Písemné odčítání dvojciferných čísel 3

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Zaměřuje se na písemné odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku. Příprava obsahuje úvod do učiva, příklady na procvičování, doplňování tabulky a slovní úlohu. Úkoly jsou určeny pro frontální práci s dětmi.
(0 x)
08.04. 11

Písemné sčítání dvojciferných čísel 1

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Zaměřuje se na písemné sčítání dvojciferných čísel. Příprava obsahuje úvod do učiva, řešení příkladů a následné provádění zkoušek, hledání a opravy chybně vyřešených příkladů a slovní úlohu. Úkoly jsou určeny pro frontální práci s dětmi.
(0 x)
09.04. 11

Písemné sčítání dvojciferných čísel 2

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Zaměřuje se na písemné sčítání dvojciferných čísel. Příprava obsahuje výpočet součtu v tabulce, doplňování chybějícících čísel do sčítanců, zvětšování daných čísel, vyhledávání chybných výpočtů a slovní úlohu. Úkoly jsou určeny pro frontální práci s dětmi.
(1 x)
13.04. 11

Písemné sčítání dvojciferných čísel 3

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Zaměřuje se na písemné sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku. Příprava obsahuje úvod do učiva, příklady na procvičování, doplňování tabulky a slovní úlohu. Úkoly jsou určeny pro frontální práci s dětmi.
(0 x)
12.12. 11

Početní úkoly a slovní úlohy typu "o n více " a "o n méně"

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro použití v matematice v 1.ročníku v tematickém celku: Číslo a početní operace - řešení slovních úloh s využitím vztahů "o n více" a "o n méně".
(0 x)
01.12. 11

Počítáme do 10 000 - A

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování pro 4. ročník
(0 x)
01.12. 11

Počítáme do 10 000 - B

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování pro 4. ročník.
(0 x)
30.11. 11

Počítáme do 10 000 - C

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování pro 4. ročník.
(0 x)
07.02. 12

Počítání do 100 000 - A

Ročníky: ZŠ 4,
Děti procvičují matematické operace s vyššími číselnými celky.
(0 x)
07.02. 12

Počítání do 100 000 - B

Ročníky: ZŠ 4,
Děti počítají s vyššími číselnými celky do 100 000.
(0 x)
07.02. 12

Počítání do 100 000 - C

Ročníky: ZŠ 4,
Děti počítají s výššími číselnými celky do 100 000.
(0 x)
07.02. 12

Počítání s miliony - A

Ročníky: ZŠ 5,
Počítání s číselnými celky vyššími než milion.
(0 x)
07.02. 12

Počítání s miliony - B

Ročníky: ZŠ 5,
Počítání s vyššími číselnými celky nad milion.
(0 x)
30.11. 11

Polopřímky

Ročníky: ZŠ 3,
Tento předváděcí sešit je určený k výkladu a procvičování základního učiva o polopřímkách.
(0 x)
14.05. 11

Porovnávání čísel 0-5

Ročníky: ZŠ 1,
Porovnávání čísel <,>,=.
(0 x)
30.11. 11

Porovnávání čísel do 1000 - obtížnější příklady

Ročníky: ZŠ 3,
Tento předváděcí sešit je určený k opakování porovnávání čísel do 1000.
(0 x)
14.09. 11

Porovnávání čísel od 0 do 50

Ročníky: ZŠ 2,
Tento předváděcí sešit je určený k výkladu a procvičení porovnávání čísel v oboru od 0 do 50.
(0 x)
06.09. 11

Porovnávání čísel v oboru do 10

Ročníky: ZŠ 1,
Žáci si prostřednictvím tohoto sešitu procvičí porovnávání čísel do 10.
(0 x)
13.10. 11

Porovnávání čísel v oboru od 0 do 100

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit je určený k procvičování porovnávání čísel v oboru od 0 do 100.
(0 x)
30.11. 11

Porovnávání čísel v oboru od 0 do 1000

Ročníky: ZŠ 3,
Předváděcí sešit je určený k procvičení porovnávání čísel v oboru od 0 do 1000.
(0 x)
19.05. 11

Porovnávání počtu prvků do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro předčíselné období v 1. ročníku. Žáci porovnávají skupiny prvků, seznamují se se symboly: větší, menší, rovná se.
(0 x)
12.12. 11

Přetahování zvířátek 1

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Rovnost a nerovnost mezi veličinami zapsanými ikonami. Zvířátka: myš, kočka, husa, pes.
(0 x)
13.12. 11

Přetahování zvířátek 2

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Rovnost a nerovnost mezi veličinami zapsanými ikonami. Zvířátka: myš, kočka, husa, pes, kozel, beran.
(0 x)
20.12. 11

Přetahování zvířátek 3

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Rovnost a nerovnost mezi veličinami zapsanými ikonami. Zvířátka: myš, koška, husa, pes, koza, beran a kráva.
(0 x)
21.12. 11

Přetahování zvířátek 4

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Rovnost a nerovnost mezi veličinami zapsanými ikonami. Zvířátka: myš, koška, husa, pes, koza, beran, kráva a kůň.
(0 x)
14.11. 11

Přirozené uspořádání prvků 1 - 6

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro předčíselné období v 1. ročníku.
(0 x)
23.06. 11

Prostorová orientace

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro použití v matematice v 1. ročníku (geometrie - orientace v prostoru - geometrické pojmy)
(0 x)
14.11. 11

Římské číslice

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k seznámení se s numerací římských číslic, odkazuje na znalosti z historie, procvičuje logické myšlení a rozvíjí tvořivé myšlení.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
19.10. 11

Římské číslice

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s problematikou psaní římských číslic.
(0 x)
23.09. 11

Římské číslice 2

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s problematikou zápisu římských čísel.
(0 x)
17.05. 11

Rovina a rovinné útvary

Ročníky: ZŠ 3,
Předváděcí sešit slouží k úvodnímu seznámení s pojmem rovina a útvary ležícími v rovině.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
20.05. 11

Rovina a rovinné útvary - kružnice

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen k procvičení učiva o kružnici a rýsování pomocí kružítka ve 3. ročníku.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
23.06. 11

Rovinné obrazce: čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Materiál je určen pro použití v matematice v 1. ročníku (geometrie - orientace v prostoru - rovinné obrazce).
(0 x)
26.05. 11

Rýsování a geometrické tvary - pravítko

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál slouží k procvičování rýsování a opakování geometrických tvarů.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
14.11. 11

Rytmus barev a tvarů

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro předčíselné období.
(0 x)
12.09. 11

Sčítání a odčítání do 100 - 1

Ročníky: ZŠ 2,
Žáci si procvičí sčítání a odčítání desítek.
(0 x)
12.09. 11

Sčítání a odčítání do 100 - 2

Ročníky: ZŠ 2,
Žáci si procvičí sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu desítky.
(0 x)
12.09. 11

Sčítání a odčítání do 100 - 3

Ročníky: ZŠ 2,
Žáci si procvičí sčítání a odčítání dvojciferných čísel ( příklady typu 52 + 30, 84 - 20 ).
(0 x)
12.09. 11

Sčítání a odčítání do 100 - 4

Ročníky: ZŠ 2,
Žáci si procvičí sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky ( příklady typu 36 + 7, 54 - 6 ).
(0 x)
14.11. 11

Sčítání a odčítání do 100 - 5

Ročníky: ZŠ 2,
Žáci si procvičí sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky ( příklady typu 48 + 5, 72 - 3 ).
(0 x)
01.04. 11

Sčítání a odčítání do 100 A

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál procvičující sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky.
(0 x)
12.12. 11

Sčítání a odčítání do 100 C

Ročníky: ZŠ 3,
Jde o materiál, ve kterém se procvičují obtížnější příklady na sčítání a odčítání do 100.
(0 x)
01.02. 12

Sčítání a odčítání do 20

Ročníky: ZŠ 1,
Žáci podle zadání odčítají či sčítají do 20.
(0 x)
01.04. 11

Sčítání a odčítání do 20 - složené příklady

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování sčítání a odčítání do 20, doplňování chybějících čísel, sčítání a odčítání více čísel
(0 x)
10.04. 11

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Žáci si procvičí sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10.
(1 x)
23.03. 11

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Procvičení sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10 vhodné pro 1. a 2. ročník
(0 x)
18.04. 11

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem 10

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Žáci si procvičí sčítání a odčítání do 20 s přechodem 10, počítají s názorem, řeší slovní úlohy.
(0 x)
23.03. 11

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem 10

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Obsahuje rozklad čísel, sčítání a odčítání se znázorněním a příklady na procvičování
(0 x)
23.03. 11

Sčítání a odčítání do 8

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 8.
(0 x)
20.05. 11

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel 1

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Předváděcí sešit slouží k procvičování pamětného sčítání a odčítání dvojciferných čísel.
(0 x)
25.05. 11

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel 2

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Předváděcí sešit slouží k procvičování pamětného sčítání a odčítání dvojciferných čísel.
(0 x)
13.09. 11

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 10

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 10.
(0 x)
13.09. 11

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 10 -II

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 10.
(0 x)
17.05. 11

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 9.
(0 x)
14.06. 11

Sčítání a odčítání v oboru do 100 B

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro matematiku 2. ročníku. Materiál začíná sčítáním desítek a pokračuje sčítáním a odčítáním desítek i jednotek bez přechodu desítky. Dále se procvičují příklady typu 45+9 a 62-7.
(0 x)
15.03. 11

Sčítání a odčítání v oboru do 5.

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku matematiky v 1. ročníku, pro procvičování sčítání a odčítání v oboru do 5.
(0 x)
05.04. 11

Sčítání a odčítání v oboru do 6.

Ročníky: ZŠ 1,
V materiálu je možné procvičovat a opakovat sčítání a odčítání v oboru do 6.
(0 x)
05.04. 11

Sčítání a odčítání v oboru do 7

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro procvičování sčítání a odčítání v oboru do 7.
(0 x)
15.03. 11

Sčítání do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku matematiky v 1. ročníku, téma - sčítání v oboru do 5.
(0 x)
19.05. 11

Sčítání dvojciferných čísel 1

Ročníky: ZŠ 3,
Předváděcí sešit slouží k procvičování pamětného sčítání dvojciferných čísel.
(0 x)
10.05. 11

Sčítání dvojciferných čísel 2

Ročníky: ZŠ 3,
Předváděcí sešit slouží k procvičování pamětného sčítání dvojciferných čísel.
(0 x)
10.02. 11

Sčítání dvojciferných čísel zpaměti

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. ročníku. Lze využívat při úvodních hodinách sčítání zpaměti. Příprava zahrnuje jak řešení příkladů pomocí řetězců, tak i běžné příklady a slovní úlohu. Je určena pro frontální práci s dětmi.
(0 x)
07.03. 11

Sčítání dvojciferných čísel zpaměti 2

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. ročníku. Je zaměřeno na procvičování probíraného učiva. Obsahuje problémové úlohy i klasické příklady na sčítání několika sčítanců. Je zde zařazena i slovní úloha. Úkoly lze využít při frontální práci s dětmi.
(0 x)
01.04. 11

Sčítání dvojciferných čísel zpaměti 3

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Zaměřuje se na sčítání dvojciferných čísel zpaměti s přechodem přes desítku. Příprava obsahuje úvod do učiva, řešení řetězců, vyhledávání a opravování chybných součtů, porovnávání dvojic součtů a slovní úlohu. Úlohy jsou určeny pro frontální práci s dětmi.
(0 x)
23.06. 11

Sčítání odčítání do 5.

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro použití v matematice v 1. ročníku, tématickém celku: ,,Sčítání a odčítání do 5"
(0 x)
14.11. 11

Sčítání prvků do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Sčítání prvků v oboru 1 - 5
(0 x)
16.12. 11

Skládačky

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je doplněním učiva geometrie zábavnou formou, jedná se o hlavolamy - skládání čtverců z různých rovinných geometrických tvarů.
(0 x)
13.04. 11

Slovní úlohy I

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Materiál je určen pro 1. a 2. ročník. Obsahuje slovní úlohy v oboru 0 až 20.
(0 x)
13.04. 11

Slovní úlohy II

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro 2. ročník. Obsahuje slovní úlohy v oboru 0 až 20.
(0 x)
23.09. 11

Slovní úlohy na dělení se zbytkem - 1

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k seznámení a procvičování slovních úloh na dělení se zbytkem.
(0 x)
14.09. 11

Slovní úlohy na dělení se zbytkem - 2

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k seznámení a procvičování slovních úloh na dělení se zbytkem.
(0 x)
14.11. 11

Slovní úlohy na dělení se zbytkem - 3

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k seznámení a procvičování slovních úloh na dělení se zbytkem.
(0 x)
14.11. 11

Slovní úlohy na dělení se zbytkem - 4

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k seznámení a procvičování slovních úloh na dělení se zbytkem.
(0 x)
14.11. 11

Slovní úlohy na dělení se zbytkem - 5

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k seznámení a procvičování slovních úloh na dělení se zbytkem.
(0 x)
14.11. 11

Slovní úlohy na dělení se zbytkem - 6

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k seznámení a procvičování slovních úloh na dělení se zbytkem.
(0 x)
13.04. 11

Slovní úlohy pro počítání v oboru čísel do 10.

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku matematiky v 1. ročníku. Obsahuje 5 jednoduchých slovních úloh. Je určen pro frontální výuku
(0 x)
10.05. 11

Slovní úlohy pro počítání v oboru do 10 - II

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku matematiky v 1.ročníku. Obsahuje slovní úlohy s využitím vztahů o x více/méně. Je určen pro frontální výuku.
(0 x)
18.03. 11

Slovní úlohy pro počítání v oboru do 5.

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku matematiky v 1. ročníku. Obsahuje 5 slovních úloh. Je určen pro frontální výuku.
(0 x)
07.02. 12

Složené slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 1,
Žáci řeší složené slovní úlohy. Sestavují výpočty a odpovědi.
(0 x)
13.12. 11

Součtová pole 1

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen k procvičování sčítání v oboru 0 - 10.
(0 x)
16.12. 11

Součtová pole 2

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál obsahuje úlohy k procvičování sčítání v oboru 0 - 10 (11) zábavnou formou.Úkoly jsou inspirovány učebnicemi nakl. Fraus.
(0 x)
06.12. 11

Součtové pyramidy 1

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Materiál hravou formou přispívá k rozvoji logického myšlení a volbě strategie při hledání řešení úloh. Vztahuje se ke kapitole sčítání v oboru 0-20.
(0 x)
20.12. 11

Součtové pyramidy 2

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál hravou formou přispívá k rozvoji logického myšlení a k volbě vhodné strategie řešení úloh.
(0 x)
13.12. 11

Souřadnice bodů

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen k procvičení učiva v kapitole Souřadnice bodů ve čtvercové síti.
(0 x)
30.11. 11

Stavby z krychlí 1

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen především jako doplnění učiva řady učebnic nakl. Fraus.Rozvíjí prostorovou představivost.
(0 x)
06.12. 11

Stavby z krychlí 2

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál rozvíjí prostorovou představivost žáků (geometrie, nestardandní aplikované úlohy), je poněkud náročnější.
(0 x)
12.12. 11

Stavby z krychlí 3

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Práce obsahuje úlohy z učiva geometrie - prostorové stavby.
(0 x)
12.09. 11

Úhly

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je určený k výkladu a k procvičování základu učiva o úhlech.
(0 x)
14.06. 11

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen k procvičení učiva o přímkách a k práci s pravítkem v programu Activ Inspire
Autor: Milan Eibl
(0 x)
27.05. 11

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině - úlohy pro přemýšlivé

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen k procvičení učiva o přímkách a k práci s pravítkem v programu Activ Inspire
Autor: Milan Eibl
(0 x)
13.12. 11

Zábavná matematika

Ročníky: ZŠ 2,
Tento předváděcí sešit je určený k procvičování učiva druhého ročníku.
(0 x)
12.12. 11

Zábavná matematika II

Ročníky: ZŠ 3,
Předváděcí sešit je určený k procvičování a opakování učiva matematiky pro 3. ročník.
(0 x)
21.12. 11

Zábavná matematika III

Ročníky: ZŠ 3,
Tento předváděcí sešit je určený k opakování a procvičování učiva pro 3. ročník.
(0 x)
21.12. 11

Zábavná matematika IV

Ročníky: ZŠ 3,
Tento předváděcí sešit je určený k procvičování a opakování učiva pro 3. ročník.
(0 x)
14.11. 11

Základní geometrické tvary

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro předčíselné období.
(0 x)
23.06. 11

Zaokrouhlování čísel na desítky

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen na procvičování zaokrouhlování čísel na desítky v oboru do 1000.
(0 x)
08.09. 11

Zaokrouhlování čísel na stovky

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen na procvičování zaokrouhlování čísel na celé stovky v oboru do 1000.
(0 x)
19.05. 11

Zápis počtu prvků do 5

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro předčíselné období v 1. ročníku.
(0 x)
19.05. 11

Zlomky - slovní úlohy 1

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování řešení slovních úloh se zlomky.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
19.05. 11

Zlomky - slovní úlohy 2

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování řešení slovních úloh se zlomky.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
14.03. 11

Zlomky 1

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů se zlomky.
Autor: Eva Jiranová
(1 x)
14.03. 11

Zlomky 2

Ročníky: ZŠ 4,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů se zlomky.
Autor: Eva Jiranová
(2 x)
10.04. 11

Zlomky 3

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů se zlomky.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
09.04. 11

Zlomky 4

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů se zlomky.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
13.04. 11

Zlomky 5

Ročníky: ZŠ 4,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů se zlomky.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
13.04. 11

Zlomky 6

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů se zlomky.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
11.05. 11

Zlomky 7

Ročníky: ZŠ 4,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů se zlomky.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
13.05. 11

Zlomky 8

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů se zlomky.
Autor: Eva Jiranová
(1 x)