zsostrov.cz

svátek má Drahomíra, 18.7. 2024
24.10. 11

03_Živočichové v přírodě, v zimě - Pasivní přezimování

Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
1) Teoretická část: úvod do problematiky 2) Praktická část a) Úkol 1: Přiřaďte jména k obrázkům zvířat b) Úkol 2: Přemístěte zvíře do správné části stránky (spí/nespí přes zimu) c) Úkol 3: Složte puzzle přetažením do rámečku d) Úkol 4: Podle charakteristiky dopište název zvířete e) Úkol 5: Popište perem části těla živočicha 3) Seznam použité literatury a externích zdrojů
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora