zsostrov.cz

svátek má Drahomíra, 18.7. 2024
23.11. 11

04_Živočichové v přírodě, v zimě - Zimní stěhování

Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
1) Teoretická část: úvod do problematiky 2) Praktická část a) Úkol 1: Přetažením přiřaďte jména k ptákům b) Úkol 2: Vyznačte zvýrazňovačem, na který kontinent ptáci odlétají c) Úkol 3: Popište perem tělo čápa d) Úkol 4: Dokresli, vybarvi a poznej živočicha e) Úkol 5: Složte puzzle přetažením do rámečku 3) Seznam použité literatury a externích zdrojů
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora