zsostrov.cz

svátek má Milena, 24.1. 2022
26.08. 11

Slova spisovná - nespisovná, jednoznačná - mnohoznačná a slova citově zabarvená

Materiál je určen pro použití v českém jazyce ve 3. - 5. ročníku pro tematický celek "Nauka o slově - význam slov".
Vyhledávání slov spisovných a nespisovných, tvorba vět na tato slova, seznámení se slovy mnohoznačnými a jejich vyhledávání, rozlišování slov lichotných a hanlivých. Lze využít pro práci skupinovou i pro práci jednotlivce.
Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora