zsostrov.cz

svátek má Michal, 29.9. 2023
18.05. 11

Vodstvo Evropy 2

Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje děti s polohou řek a průlivů na mapě Evropy. Umožňuje zábavnou formou procvičit a upevnit získané pojmy a základní orientaci na mapě.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora