zsostrov.cz

svátek má Antonín, 13.6. 2024

Český jazyk Český jazyk

Autor:
Řadit:
14.02. 11

Abeceda I.

Ročníky: ZŠ 2,
Řazení písmen a slov v abecední řadě
(6 x)
20.02. 11

Abeceda II.

Ročníky: ZŠ 2,
Řazení písmen a slov v abecední řadě
(1 x)
22.02. 11

Abeceda III.

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Objasnění významu abecedního řazení pro praktický život.
(1 x)
29.05. 11

Bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně (procvičování) I.

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 5. ročníku. Slouží k procvičení psaní hláskových skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně.
(0 x)
07.06. 11

Bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně (procvičování) II.

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 5. ročníku. Slouží k procvičení psaní hláskových skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně.
(2 x)
25.04. 11

Číslovky

Ročníky: ZŠ 3,
Číslovky
(0 x)
24.02. 11

Číslovky - opakování 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
shrnutí veškeré problematiky číslovek
(0 x)
13.03. 11

Číslovky - opakování 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
shrnutí problematiky číslovek
(0 x)
14.02. 11

Číslovky určité a neurčité

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
rozlišení určitých a neurčitých číslovek
(2 x)
10.04. 11

Délka samohlásek - a/á

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace obsahuje rozlišení délky samohlásky a-á, doplnění samohlásek do slov, či slov obsahujících samohlásky a-á do vět.
(1 x)
06.04. 11

Délka samohlásek - e/é

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace obsahuje rozlišení délky samohlásek e - é, doplnění samohlásek do slov, či slov obsahující samohlásky e - é do vět.
(2 x)
22.04. 11

Délka samohlásek - i, y/ í, ý

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace obsahuje rozlišení délky samohlásek i, y - í, ý, doplnění samohlásek do slov, či slov obsahující samohlásky i, y - í, ý do vět.
(1 x)
20.02. 11

Druhy číslovek

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
rozlišení číslovek na základní, řadové, druhové, násobné
(0 x)
26.08. 11

Druhy vět

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování druhů vět.
(0 x)
20.03. 11

Druhy zájmen

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 5.ročníku. Lze jej ale využít i na 2.stupni ZŠ. Slouží k procvičení druhů zájmen. Zabývá se zájmeny a jejich druhy.
(0 x)
19.06. 11

Dvojhlásky

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace obsahuj vyhledání dvojhlásek ve slovech a větných celcích, vkládání dvojhlásek do slov a zápis slov s dvojhláskami.
(0 x)
13.03. 11

Dvojhlásky OU, AU

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka v 1. ročníku ZŠ.
(1 x)
10.04. 11

Dvojhlásky OU, AU 2

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka v 1. ročníku ZŠ
(0 x)
23.11. 11

Hádanky a přísloví, práce s textem

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Tento materiál pracuje různými formami práce se zajímavým textem.
(1 x)
15.05. 11

Měkké slabiky

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál slouží k procvičení měkkých slabik formou řazení, vyhledávání a doplňování.
(0 x)
18.04. 11

Měkké souhlásky

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál slouží k procvičení a upevnění řady měkkých souhlásek formou řazení, psaní a jejich vyhledávání.
(0 x)
19.09. 11

Nauka o slově - slova souznačná, protikladná a příbuzná

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v českém jazyce ve 3. - 5. ročníku pro tematický celek „Nauka o slově - význam slov“.
(0 x)
15.05. 11

Neboj se "bě/bje, pě, vě/vje, mně/mě," člověče! (hra)

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Tento materiál je inspirován oblíbenou hrou Člověče, nezlob se. Je určen nejen žákům 5. ročníku, ale i všem ostatním, kteří si chtějí v hodinách českého jazyka touto zábavnou formou procvičit psaní hláskových skupin.
(0 x)
04.04. 11

Neboj se zájmen, člověče! (hra)

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Tento materiál je inspirován oblíbenou hrou Člověče, nezlob se. Je určen nejen žákům 5. ročníku, ale i všem ostatním, kteří si chtějí v hodinách českého jazyka touto zábavnou formou procvičit druhy zájmen.
(2 x)
22.04. 11

Neohebné slovní druhy

Ročníky: ZŠ 3,
Neohebné slovní druhy
(1 x)
22.03. 11

Párové souhlásky - procvičování 1.

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace je určena pro výuku Čj ve druhém ročníku, téma spodoba (b-p, v-f, d-t, ď-ť).
(0 x)
22.04. 11

Párové souhlásky - procvičování 2.

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace je určena pro výuku Čj ve druhém ročníku, téma spodoba (z-s, ž-š, h-ch).
(0 x)
22.04. 11

Párové souhlásky - procvičování 3. (souhrnné procvičování)

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace je určena pro výuku Čj ve druhém ročníku, téma spodoba (souhrnné procvičování).
(0 x)
27.04. 11

Párové souhlásky - procvičování 4. (souhrnné procvičování)

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace je určena pro výuku Čj ve druhém ročníku, téma spodoba (souhrnné procvičování).
(1 x)
24.05. 11

Podmět a přísudek

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál je určen pro použití v českém jazyce ve 3. - 4. ročníku, pro tematický celek „Skladba - základní větné členy“.
(0 x)
22.04. 11

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování rozlišení podstatných od ostatních slovních druhů, jejich utvoření a rozpoznávání.
(0 x)
24.05. 11

Podstatná jména - číslo

Ročníky: ZŠ 3,
Prezentace je určena pro výuku Čj ve třetím ročníku, téma číslo podstatných jmen.
(0 x)
07.02. 12

Podstatná jména - mluvnické kategorie I.

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka ve 3. ročníku. Děti se seznamují s podstatnými jmény a jejich mluvnickými kategoriemi. Procvičují si pádové otázky, vyhledávají slova v jednotnéma množném čísle, rozlišují podstatná jména ve třech rodech.
(0 x)
02.01. 12

Podstatná jména - mluvnické kategorie II.

Ročníky: ZŠ 4,
Výukový materiál lze využít při výuce českého jazyka ve 4. ročníku. Obsahem materiálu je seznamování se vzory podstatných jmen. Děti si upevňují znalost všech vzorů, přiřazují slova k danému vzoru, vzory doplňují ve větách ke konkrétnímu podstatnému jménu.
(0 x)
24.06. 11

Podstatná jména - pád

Ročníky: ZŠ 3,
Prezentace je určena pro výuku Čj ve třetím ročníku, téma pád podstatných jmen.
(0 x)
21.05. 11

Podstatná jména - psaní i/y v koncovkách podstatných jmen

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování skloňování a psaní i/y v koncovkách podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního.
(2 x)
25.05. 11

Podstatná jména - rod

Ročníky: ZŠ 3,
Prezentace je určena pro výuku Čj ve třetím ročníku, téma rod podstatných jmen.
(0 x)
18.04. 11

Podstatná jména - rod mužský /procvičování pravopisu/

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování psaní i/y v koncovkách podstatných jmen rodu mužského.
(2 x)
13.04. 11

Podstatná jména - rod mužský /procvičování/

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičení přiřazování podstatných jmen rodu mužského ke vzorům a tvoření tvarů slov podle pádu a čísla.
(2 x)
05.04. 11

Podstatná jména - rod mužský /vzor HRAD/

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování skloňování a psaní i/y v koncovkách podstatných jmen rodu mužského podle vzoru HRAD.
(2 x)
05.04. 11

Podstatná jména - rod mužský /vzor MUŽ/

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování skloňování a psaní i/y v koncovkách podstatných jmen rodu mužského podle vzoru MUŽ.
(2 x)
21.03. 11

Podstatná jména - rod mužský /vzor PÁN/

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování skloňování a psaní i/y v koncovkách podstatných jmen rodu mužského podle vzoru PÁN.
(2 x)
05.04. 11

Podstatná jména - rod mužský /vzor STROJ/

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování skloňování a psaní i/y v koncovkách podstatných jmen rodu mužského podle vzoru STROJ.
(2 x)
22.02. 11

Podstatná jména - rod střední /procvičování/

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování psaní i/y v koncovkách podstatných jmen rodu středního.
(3 x)
22.02. 11

Podstatná jména - rod střední /vzor KUŘE/

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování skloňování a pravopisu v koncovkách podstatných jmen rodu středního podle vzoru KUŘE.
(2 x)
22.02. 11

Podstatná jména - rod střední /vzor MĚSTO/

Ročníky: ZŠ 4,
Nácvik a procvičování skloňování a pravopisu v koncovkách podstatných jmen rodu středního podle vzoru MĚSTO.
(3 x)
22.02. 11

Podstatná jména - rod střední /vzor MOŘE/

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování skloňování a pravopisu v koncovkách podstatných jmen rodu středního podle vzoru MOŘE.
(2 x)
22.02. 11

Podstatná jména - rod střední /vzor STAVENÍ/

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování skloňování a pravopisu v koncovkách podstatných jmen rodu středního podle vzoru STAVENÍ.
(2 x)
19.03. 11

Podstatná jména - rod ženský /procvičování/

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování skloňování a pravopisu v koncovkách podstatných jmen rodu ženského.
(2 x)
18.03. 11

Podstatná jména - rod ženský /vzor KOST/

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování skloňování a pravopisu v koncovkách podstatných jmen rodu ženského podle vzoru KOST.
(2 x)
18.03. 11

Podstatná jména - rod ženský /vzor PÍSEŇ/

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování skloňování a pravopisu v koncovkách podstatných jmen rodu ženského podle vzoru PÍSEŇ.
(2 x)
18.03. 11

Podstatná jména - rod ženský /vzor RŮŽE/

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování skloňování a pravopisu v koncovkách podstatných jmen rodu ženského podle vzoru RŮŽE.
(2 x)
18.03. 11

Podstatná jména - rod ženský /vzor ŽENA/

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování skloňování a pravopisu v koncovkách podstatných jmen rodu ženského podle vzoru ŽENA.
(2 x)
26.08. 11

Podstatná jména - rod, číslo, pád

Ročníky: ZŠ 4,
Materiál je určen pro použití v českém jazyce ve 4. ročníku pro tematický celek "Tvarosloví - podstatná jména".
(0 x)
13.03. 11

Pravopis číslovek

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
procvičení problematiky pravopisu číslovek
(0 x)
07.02. 12

Předložky - procvičování druhé

Ročníky: ZŠ 3,
Doplňování předložek k obrázkům, využití ve větách a ve hře Domino.
Autor: Iva Dlouhá
(0 x)
07.02. 12

Předložky - procvičování třetí

Ročníky: ZŠ 3,
Práce obsahuje různé hry na procvičování předložek.
Autor: Iva Dlouhá
(0 x)
24.10. 11

Předložky a předpony od-, nad-, pod-, před-

Ročníky: ZŠ 4,
Materiál pro 4. ročník slouží k procvičení psaní slov s předložkami a předponami od-, nad-, pod-, před-.
(0 x)
24.10. 11

Předložky a předpony od-, nad-, pod-, před- 2

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál pro 4. a 5. ročník slouží k procvičení psaní slov s předložkami a předponami od-, nad-, pod-, před-.
(0 x)
24.10. 11

Předložky s, se, z, ze

Ročníky: ZŠ 4,
Materiál pro 4. ročník slouží k procvičení psaní slov s předložkami s, se, z, ze.
(0 x)
20.11. 11

Předložky-procvičování první

Ročníky: ZŠ 3,
Zařazování předložek do vět a ke slovům.
Autor: Iva Dlouhá
(0 x)
21.05. 11

Předpony ob-, v-, skupiny bě/bje, vě/vje, pě

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování psaní ě/je po předponách ob-, v-, v kořenech slov a v příponových částech slov.
(1 x)
06.04. 11

Předpony s-, z-, vz-

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
předpony s-, z-, vz- formou procvičení
(0 x)
20.03. 11

Předpony s-, z-, vz- (soutěž)

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
procvičení pravopisu předpon s-, z-, vz-
(0 x)
22.03. 11

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
rozlišení adjektiv od ostatních slovních druhů, jejich utvoření, rozpoznání druhů, užití přídavných jmen v určitých spojeních
(0 x)
03.05. 11

Přídavná jména - opakování

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
opakování jevů souvisejících s adjektivy
(0 x)
16.05. 11

Přídavná jména - pravopis

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
procvičení pravopisu
(0 x)
17.03. 11

Přídavná jména - pravopisná soutěž

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
procvičení pravopisu přídavných jmen
(0 x)
21.03. 11

Přídavná jména - stupňování

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
stupňování přídavných jmen
(0 x)
10.04. 11

Přídavná jména - tvoření

Ročníky: ZŠ 5,
Český jazyk; 5. ročník; přídavná jména; aktivity tohoto sešitu mají procvičit tvoření přídavných jmen
(0 x)
20.11. 11

Přídavná jména 1

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál pro 3. ročník slouží k procvičení učiva o přídavných jménech.
(0 x)
20.11. 11

Přídavná jména 2

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál pro 3. ročník slouží k dalšímu procvičení učiva o přídavných jménech.
(0 x)
20.11. 11

Přídavná jména odvozená příponou -ský

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál pro 5. ročník slouží k procvičení učiva o odvozování přídavných jmen příponou -ský.
(0 x)
21.03. 11

Přídavná jména přivlastňovací - pravopisná soutěž

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
procvičení pravopisu přídavných jmen přivlastňovacích
(0 x)
18.04. 11

Procvičování písmen a hlásek V, R, Š

Ročníky: ZŠ 1,
Určeno pro využítí v 1. ročníku.
(0 x)
19.06. 11

Procvičování písmen h, H a ch, CH

Ročníky: ZŠ 1,
Určeno pro použití v českém jazyku, v 1. ročníku, v období vyvozování abecedy.
(0 x)
27.05. 11

Procvičování písmene b, B a d, D

Ročníky:
Procvičování písmene b, B a d, D
(0 x)
27.05. 11

Procvičování písmene b, B a d, D 2

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování písmene b, B a d, D. Zařazování slov k obrázkům.
(0 x)
20.09. 11

Procvičování písmene b, B, d, D a p, P

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování písmen.
(0 x)
17.03. 11

Psaní slov s písmenem ě - 1

Ročníky: ZŠ 2,
Psaní slov s písmenem ě.
(0 x)
06.04. 11

Psaní slov s písmenem ě - 2

Ročníky: ZŠ 2,
Psaní slov s písmnem ě
(0 x)
17.04. 11

Psaní slov s písmenem ě - 3

Ročníky: ZŠ 2,
Psaní slov s písmenem ě - 3
(0 x)
24.02. 11

Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov 1.

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace je určena pro výuku Čj ve druhém ročníku, téma spodoba (b-p, v-f).
(4 x)
22.03. 11

Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov 2.

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace je určena pro výuku Čj ve druhém ročníku, téma spodoba (d-t, ď-ť).
(0 x)
24.02. 11

Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov 3.

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace je určena pro výuku Čj ve druhém ročníku, téma spodoba (z-s, ž,š).
(3 x)
22.03. 11

Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov 4.

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace je určena pro výuku Čj ve druhém ročníku, téma spodoba (h-ch).
(2 x)
17.04. 11

Psaní u-ú-ů 1. část

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace obsahuje rozlišení délky samohlásky u, ú, ů a doplnění samohlásek do slov.
(1 x)
14.06. 11

Psaní u-ú-ů 2. část

Ročníky: ZŠ 2,
Jedná se o prezentaci pro opakování v tematickém celku "Hláskosloví - délka samohlásek".
(0 x)
14.06. 11

Psaní u-ú-ů 3. část

Ročníky: ZŠ 2,
Jedná se o prezentaci pro opakování v tematickém celku "Hláskosloví - délka samohlásek". Obsahuje motivační úkoly, cvičení a opakování.
(0 x)
19.12. 11

Psaní velkých písmen - vlastní jména I.

Ročníky: ZŠ 2,
Děti se seznamují s rozlišováním dívčích a chlapeckých jmen. Dále sestavují jména z daných písmen, odlišují jména a příjmení, připomenou si jména pohádkových postav.
(0 x)
19.12. 11

Psaní velkých písmen - vlastní jména II.

Ročníky: ZŠ 2,
Děti se seznamují se zásadami psaní vlastních jmen zvířat, měst a obcí, hor a řek. Vyhledávají vlastní jména v textu či je do textu zařazují, sestavují jména z písmen, třídí vlastní jména.
(0 x)
22.03. 11

Rozdělení hlásek - 2. část

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace obsahuje: základní rozdělení hlásek na souhlásky a samohlásky, dále dělení samohlásek.
(1 x)
10.04. 11

Rozdělení hlásek - 3. část

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace obsahuje základní rozdělení hlásek na souhlásky a samohlásky, dále dělení souhlásek.
(1 x)
20.03. 11

Rozdělení hlásek - I. část

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace obsahuje základní rozdělení hlásek na souhlásky a samohlásky.
(1 x)
10.04. 11

S-, z-, vz-

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
pravopis předpon s-, z-, vz-
(0 x)
19.12. 11

Shoda podmětu s přísudkem

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v českém jazyce ve 4. a 5. ročníku v tematickém celku skladba. Využití: Materiál slouží k procvičení shody podmětu s přísudkem.
(0 x)
14.02. 11

Shoda podmětu s přísudkem

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 5.ročníku. Slouží k procvičení psaní i/y ve shodě podmětu s přísudkem.
(1 x)
10.04. 11

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem (1)

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 5. ročníku. Obsahuje pět stran s doplňovacími cvičeními, ve kterých si žáci procvičují dané učivo.
(0 x)
17.08. 11

Shoda přísudku s podmětem - rod střední

Ročníky: ZŠ 4,
Materiál je určen pro použití ve 4. ročníku.
(0 x)
01.05. 11

Shoda přísudku s podmětem - rod ženský.

Ročníky: ZŠ 4,
Shoda přísudku s podmětem - rod ženský.
(0 x)
13.06. 11

Skládání slov do vět

Ročníky: ZŠ 1,
Skládání slov do vět, čtení a psaní vět.
(1 x)
19.12. 11

Skladba - druhy podmětů

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v českém jazyce ve 4. a 5. ročníku v tematickém celku skladba. Využití: Materiál slouží k procvičení druhů podmětů.
(0 x)
19.12. 11

Skladba - shoda podmětu s přísudkem, základní skladební dvojice, druhy podmětů

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v českém jazyce ve 4. a 5. ročníku v tematickém celku skladba. Využití: Materiál slouží k procvičení skladby.
(0 x)
24.05. 11

Skupiny mně/mě (pravopisná soutěž)

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro využití ve výuce českého jazyka v 5. ročníku. Slouží k procvičení psaní skupin mně/mě. Pracovní listy jsou koncipovány jako soutěž pro pět dvojic.
(0 x)
14.06. 11

Slabikotvorné souhlásky - 1. část

Ročníky: ZŠ 2,
Jedná se o prezentaci pro opakování v tematickém celku "Hláskosloví - slabikotvorné souhlásky". Obsahuje motivační úkoly, cvičení a opakování.
(0 x)
19.06. 11

Slabikotvorné souhlásky - 2. část

Ročníky: ZŠ 2,
Jedná se o prezentaci pro opakování v tematickém celku "Hláskosloví - slabikotvorné souhlásky".
(0 x)
19.03. 11

Slabikotvorné souhlásky l, r - 1

Ročníky: ZŠ 2,
Poznávání slabikotvorných souhlásek l a r ve slovech.
(1 x)
24.10. 11

Slabiky bě, pě, vě, mě

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál pro 1. ročník slouží k procvičení psaní slov se slabikami bě, pě, vě, mě.
(0 x)
24.10. 11

Slabiky bě, pě, vě, mě 2

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál pro 1. ročník slouží k procvičení psaní slov se slabikami bě, pě, vě, mě.
(0 x)
10.04. 11

Slabiky Di, Dy

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka v 1. ročníku ZŠ
(0 x)
17.04. 11

Slabiky Di, Dy 2

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka v 1. ročníku ZŠ
(0 x)
22.11. 11

Slabiky Ni, Ny

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka v 1. ročníku ZŠ
(0 x)
24.10. 11

Slabiky Ni, Ny 2

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka v 1. ročníku ZŠ
(0 x)
01.06. 11

Slabiky Ti, Ty

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka v 1. ročníku ZŠ.
(0 x)
19.06. 11

Slabiky Ti, Ty 2

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka v 1. ročníku ZŠ.
(0 x)
16.05. 11

Slova nadřazená a podřazená

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál slouží k vyvození a procvičení slov nadřazených a podřazených formou přiřazování, vyhledávání, pexesa a křížovky.
(0 x)
19.04. 11

Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál je určen pro použití v českém jazyce ve 2. - 4. ročníku, pro tematický celek "Slovní zásoba - význam slov".
(0 x)
20.11. 11

Slova příbuzná

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v českém jazyce ve 4. - 5. ročníku pro tematický celek „Nauka o slově - slova příbuzná“.
(0 x)
17.03. 11

Slova příbuzná (1)

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 5.ročníku. Slouží především k procvičení.
(0 x)
17.03. 11

Slova příbuzná (2)

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 5.ročníku. Slouží k procvičení učiva o slovech příbuzných.
(1 x)
03.04. 11

Slova příbuzná (3)

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 5. ročníku. Slouží k procvičení učiva.
(0 x)
17.04. 11

Slova protikladná

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál slouží k procvičení slov protikladných hledáním správných dvojic, křížovky a pexes .
(0 x)
24.05. 11

Slova se shluky souhlásek l, r

Ročníky: ZŠ 1,
Nácvik čtení a psaní slov se shluky souhlásek l, r.
(0 x)
24.02. 11

Slova se skupinami bě, pě, vě, mě

Ročníky: ZŠ 2,
Slova se skupinami bě, pě, vě, mě
(1 x)
21.02. 11

Slova se skupinami dě, tě, ně

Ročníky: ZŠ 2,
Slova se skupinami dě, tě, ně
(1 x)
20.09. 11

Slova souřadná, podřazená, nadřazená, synonyma a protiklady - soutěž

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál je určen k procvičení ve druhém a třetím ročníku v tematickém celku slova souřadná, podřazená, nadřazená, synonyma a protiklady.
(0 x)
22.05. 11

Slova souřadná, nadřazená a podřazená

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál slouží k upevnění a procvičení pojmů - slova nadřazená, podřazená a souřadná formou řazení, třídění, křížovky a pexesa.
(0 x)
10.04. 11

Slova souznačná = synonyma

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál slouží k procvičení synonym formou přiřazování, hledání vhodných dvojic, pexesa a křížovky.
(0 x)
26.08. 11

Slova spisovná - nespisovná, jednoznačná - mnohoznačná a slova citově zabarvená

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v českém jazyce ve 3. - 5. ročníku pro tematický celek "Nauka o slově - význam slov".
(0 x)
20.09. 11

Slovesa

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování a zařazování sloves do mluvnických kategorií.
(0 x)
22.04. 11

Slovesa

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování rozlišení sloves od ostatních slovních druhů, jejich utvoření a rozpoznávání.
(0 x)
07.02. 12

Slovesa - čas

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka ve 3. ročníku ZŠ
(0 x)
02.01. 12

Slovesa - časování

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál složí k procvičení časování sloves.
(0 x)
02.01. 12

Slovesa - osoba a číslo

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka ve 3. ročníku ZŠ
(0 x)
27.11. 11

Slovesa - osoba, číslo

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro použití ve výuce Čj ve 3.ročníku, lze jej použít i ve 4. ročníku (zaměřeno na procvičování sloves, zejména osoby, čísla a přítomného času).
(0 x)
07.02. 12

Slovesa - osoba, číslo a čas

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka ve 3. - 5. ročníku ZŠ
(0 x)
27.11. 11

Slovesa - slovesný čas

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro použití ve výuce Čj ve 3.ročníku, lze jej použít i ve 4. ročníku (zaměřeno na procvičování mluvnických kategorií sloves).
(0 x)
20.09. 11

Slovesa - slovesný způsob

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k procvičení slovesného způsobu.
(1 x)
15.04. 11

Slovní druhy

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v českém jazyce ve 3. - 5. ročníku, pro tématický celek „Tvarosloví - slovní druhy“.
(0 x)
07.02. 12

Slovní druhy - opak.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka ve 4. - 5. ročníku ZŠ
(0 x)
02.10. 11

Slovní druhy - opak. 3. r. - 1. část

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka ve 3. a 4. ročníku ZŠ
(0 x)
02.10. 11

Slovní druhy - opak. 3. r. - pokrač. 1. části

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka ve 3. a 4. r. ZŠ
(0 x)
07.02. 12

Slovní druhy - opak. 3. ročník - 2.

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka ve 3. - 4. r. ZŠ
(0 x)
20.12. 11

Slovní druhy - opak. 3. ročník - 3.

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka ve 3. - 4. ročníku ZŠ
(0 x)
13.04. 11

Slovní druhy - přehled, podstatná jména a slovesa.

Ročníky: ZŠ 2,
Slovní druhy - přehled, podstatná jména a slovesa.
(0 x)
24.10. 11

Slovo - slabika

Ročníky: ZŠ 2,
Žáci si osvojí pojmy slovo a slabika /rozdělení slov na slabiky/.
(0 x)
23.11. 11

Slovo - slabika - procvičování 1

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál slouží k procvičení třídění slov na slabiky a jejich počet.
(0 x)
22.11. 11

Slovo - slabika - procvičování 2

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál slouží k procvičení dělení slov na slabiky.
(0 x)
16.10. 11

Souhrnné procvičování vyjmenovaných slov

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Tento materiál procvičuje všechna vyjmenovaná a příbuzná slova.
(1 x)
06.12. 11

Stavba slova

Ročníky: ZŠ 4,
Práce obsahuje vyhledávání kořenů slov, rozlišování předpon a přípon.
Autor: Iva Dlouhá
(0 x)
22.03. 11

Stavba slova (1)

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 5. ročníku. Slouží k procvičení učiva.
(0 x)
05.04. 11

Stavba slova (2)

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 5. ročníku. Slouží k procvičení učiva.
(0 x)
20.11. 11

Stavba slova 1

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál pro 5. ročník slouží k procvičení učiva o stavbě slova.
(0 x)
20.11. 11

Stavba slova 2

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál pro 5. ročník slouží k dalšímu procvičení učiva o stavbě slova.
(0 x)
29.05. 11

Tvoření slov

Ročníky: ZŠ 5,
procvičení slovotvorby
(0 x)
16.05. 11

Tvoření slov předponami

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Tvoření slov pomocí předpon
(0 x)
29.05. 11

Tvoření slov příponami

Ročníky: ZŠ 5,
procvičeni tvoření slov příponami
(0 x)
18.03. 11

Tvrdé a měkké slabiky - procvičování 1

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Procvičování tvrdých a měkkých slabik formou pexesa a křížovek.
(0 x)
22.03. 11

Tvrdé a měkké slabiky - procvičování 2

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Procvičování tvrdých a měkkých slabik formou vyhledávání a doplňování.
(0 x)
22.09. 11

Tvrdé a měkké slabiky - soutěž

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Hravou formou si žáci procvičí doplňování i - y - í - ý po tvrdých a měkkých souhláskách.
(0 x)
24.10. 11

Tvrdé a měkké slabiky - soutěž 2

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Tento materiál slouží k procvičení daného tématu formou soutěží.
(0 x)
13.03. 11

Tvrdé a měkké souhlásky

Ročníky: ZŠ 2,
Třídění souhlásek do skupin, zapamatování řad.
(0 x)
27.02. 11

Tvrdé a měkké souhlásky procvičování

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování souhlásek tvrdých a měkkých s pomocí abecedy, obrázků a křížovek.
(0 x)
16.05. 11

Tvrdé slabiky

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál slouží k procvičení tvrdých slabik formou řazení, vyhledávání a doplňování.
(0 x)
10.04. 11

Tvrdé souhlásky

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál slouží k procvičení a upevnění znalosti tvrdých souhlásek formou řazení, hledání a doplňování.
(0 x)
20.09. 11

Věta - pořádek slov ve větě

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál je určen pro použití ve 2. ročníku.
(0 x)
24.10. 11

Věta a souvětí

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál pro 2. ročník slouží k procvičení učiva o větě jednoduché a souvětí.
(0 x)
24.10. 11

Věta a souvětí 2

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál pro 2. ročník slouží k procvičení učiva o větě jednoduché a souvětí.
(0 x)
26.08. 11

Věta jednoduchá a souvětí

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v českém jazyce ve 3. - 5. ročníku pro tematický celek "Skladba - věta jednoduchá a souvětí".
(0 x)
20.02. 11

Vlastní jména

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál určen k použití ve 3. - 4. ročníku, tematický celek tvarosloví - podstatná jména.
(1 x)
25.09. 11

Vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 4,
Materiál je určen pro použití v českém jazyce ve 4. ročníku v tematickém celku pravopis vyjmenovaných slov. Využití: Materiál slouží k procvičovaní pravopisu vyjmenovaných slov.
(0 x)
16.10. 11

Vyjmenovaná slova po B - pro pokročilé

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Tento materiál rozšiřuje slovní zásobu vyjmenovaných a příbuzných slov po B.
(1 x)
16.10. 11

Vyjmenovaná slova po B - procvičování

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál procvičuje vyjmenovaná a příbuzná slova po B.
(1 x)
19.06. 11

Vyjmenovaná slova po B - řazení slov

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámí žáky s řadou vyjmenovaných slov po B a jejich významem.
(1 x)
22.06. 11

Vyjmenovaná slova po B - slova příbuzná

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámí žáky se slovy příbuznými a dvojicemi podobných slov po B.
(1 x)
22.03. 11

Vyjmenovaná slova po L

Ročníky: ZŠ 3,
Žáci se sznámí s řadou vyjmenovaných slov po L a jejich významem
(1 x)
13.06. 11

Vyjmenovaná slova po L - pro pokročilé

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál rozšiřuje slovní zásobu vyjmenovaných slov po L.
(1 x)
12.06. 11

Vyjmenovaná slova po L - procvičování

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál procvičuje vyjmenovaná a příbuzná slova po L.
(1 x)
22.04. 11

Vyjmenovaná slova po L - slova příbuzná

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámí žáky se slovy příbuznými a dvojicemi podobných slov po L.
(1 x)
22.05. 11

Vyjmenovaná slova po M - pro pokročilé

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Tento matetiál rozšiřuje zásobu vyjmenovaných slov po M.
(1 x)
16.05. 11

Vyjmenovaná slova po M - procvičování

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál procvičuje vyjmenovaná a příbuzná slova po M.
(1 x)
21.03. 11

Vyjmenovaná slova po M - řazení slov

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámí žáky s řadou vyjmenovaných slov po m a jejich významem
(1 x)
22.03. 11

Vyjmenovaná slova po M - slova příbuzná

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámí žáky se slovy příbuznými a dvojicemi podobných slov po M.
(1 x)
22.05. 11

Vyjmenovaná slova po P - pro pokročilé

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Tento materiál rozšiřuje zásobu vyjmenovaných a cizích slov po P.
(2 x)
16.05. 11

Vyjmenovaná slova po P - procvičování

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál procvičuje vyjmenovaná a příbuzná slova po P.
(1 x)
22.03. 11

Vyjmenovaná slova po P - řazení slov

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámí žáky s řadou vyjmenovaných slov po P a jejich významem
(0 x)
18.04. 11

Vyjmenovaná slova po P - slova příbuzná

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámí žáky se slovy příbuznými a dvojicemi podobných slov po P
(1 x)
18.03. 11

Vyjmenovaná slova po S - I. část

Ročníky: ZŠ 3,
Prezentace obsahuje: procvičování psaní i,í a y,ý ve vyjmenovaných slovech po s.
(1 x)
19.03. 11

Vyjmenovaná slova po S - II. část

Ročníky: ZŠ 3,
Prezentace obsahuje procvičování i,í a y,ý ve vyjmenovaných slovech po s.
(1 x)
18.03. 11

Vyjmenovaná slova po S - procvičování

Ročníky: ZŠ 3,
Prezentace obsahuje procvičování psaní i,í a y,ý ve vyjmenovaných slovech po s.
(1 x)
24.06. 11

Vyjmenovaná slova po V

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro použití ve výuce Čj ve 3.ročníku, lze jej použít i ve 4. ročníku (zaměřeno na pravopis vyjmenovaných slov po V).
(0 x)
25.05. 11

Vyjmenovaná slova po V (procvičování předpon vy-/vý-)

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro použití ve výuce Čj ve 3.ročníku (zaměřeno na pravopis slov s předponami vy-/vý-).
(0 x)
24.10. 11

Vyjmenovaná slova po V - souhrnné procvičování

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro použití ve výuce Čj ve 3.ročníku, lze jej použít i ve 4. ročníku (zaměřeno na pravopis vyjmenovaných slov po V).
(0 x)
12.06. 11

Vyjmenovaná slova po Z

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro použití ve výuce Čj ve 3.ročníku, lze jej použít i ve 4. ročníku (zaměřeno na pravopis vyjmenovaných slov po Z).
(0 x)
02.05. 11

Vyvození hlásky a písmene N, n

Ročníky: ZŠ 1,
Vyvození hlásky a písmene N, n
(0 x)
20.02. 11

Vyvození písmen Ď, Ť, Ň

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka v 1. ročníku ZŠ.
(1 x)
27.02. 11

Vyvození písmen Ď, Ť, Ň - II.

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka v 1. ročníku ZŠ. Poznávání a procvičení písmen Ď, ď, Ť, ť, Ň, ň. Je možné využít při vyvození i při opakování učiva.
(2 x)
16.10. 11

Vyvození písmen L, l

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku čtení v prvním ročníku ZŠ.
(0 x)
20.11. 11

Vyvození písmen M, m

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku čtení v 1. ročníku ZŠ.
(0 x)
24.10. 11

Vyvození písmen P, p

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku čtení v prvním ročníku ZŠ.
(0 x)
16.10. 11

Vyvození písmen S, s

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku čtení v prvním ročniku ZŠ.
(0 x)
20.11. 11

Vyvození písmen T, t

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku čtení v prvním ročníku ZŠ.
(0 x)
19.03. 11

Vyvození písmena a hlásky V

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka v 1. ročníku ZŠ
(0 x)
19.06. 11

Vyvození písmena a hlásky H

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku českého jazyka v 1. ročníku ZŠ
(0 x)
19.03. 11

Vyvození písmena a hlásky R

Ročníky: ZŠ 1,
Určeno pro použití v českém jazyku, v 1. ročníku.
(0 x)
18.03. 11

Vyvození písmena a hlásky Š

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku českého jazyku, v 1. ročníku.
(0 x)
16.05. 11

Vyvození písmena a hlásky Z

Ročníky: ZŠ 1,
Určeno pro použití v 1. ročníku, v období vyvozování abecedy
(0 x)
22.03. 11

Vyvození písmene B, b

Ročníky: ZŠ 1,
Vyvození písmene B, b
(0 x)
01.04. 11

Vyvození písmene C c

Ročníky: ZŠ 1,
Vyvození písmene C c
(0 x)
01.04. 11

Vyvození písmene Č, č

Ročníky: ZŠ 1,
Vyvození písmene Č č
(0 x)
18.03. 11

Vyvození písmene Ch, ch

Ročníky: ZŠ 1,
Vyvození písmene Ch, ch
(0 x)
22.09. 11

Vyvození písmene D,d

Ročníky: ZŠ 1,
Vyvození písmene D,d. Vyhledávání písmene v textu. Přiřazování písmene k obrázku, tvoření slov.
(0 x)
21.03. 11

Vyvození písmene F, f.

Ročníky: ZŠ 1,
Vyvození písmene F, f.
(0 x)
15.04. 11

Vyvození písmene G, g

Ročníky: ZŠ 1,
Vyvození písmene G, g.
(0 x)
08.05. 11

Vyvození písmene J,j

Ročníky: ZŠ 1,
Vyvození písmene J, j
(0 x)
25.09. 11

Vyvození písmene K, k

Ročníky: ZŠ 1,
Seznámení se základním tvarem, vyhledávání v textu, sestavování slov, tvoření skupin obrázků.
(0 x)
22.03. 11

Vyvození písmene Ř, ř

Ročníky: ZŠ 1,
vyvození písmene Ř, ř
(0 x)
27.11. 11

Vyvození písmene Y, y

Ročníky: ZŠ 1,
Seznámení se základním tvarem písmene Y, y. Vyhledávání v textu, výslovnost ve slabikách, tvoření slov, práce s obrázky.
(0 x)
06.04. 11

Vyvození písmene Ž, ž

Ročníky: ZŠ 1,
Vyvození písmene Ž, ž
(0 x)
19.06. 11

Vyvození samohlásky A

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku čtení v prvním ročníku ZŠ.
(0 x)
20.09. 11

Vyvození samohlásky E

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku čtení v prvním ročníku ZŠ.
(0 x)
20.09. 11

Vyvození samohlásky I

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku čtení v prvním ročníku ZŠ.
(0 x)
22.09. 11

Vyvození samohlásky O

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku čtení v prvním ročníku ZŠ.
(0 x)
20.09. 11

Vyvození samohlásky U

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro výuku čtení v prvním ročníku ZŠ.
(0 x)
16.10. 11

Zájmena

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičení druhů zájmen.
(0 x)
21.06. 11

Zájmena

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál slouží k seznámení žáků se základními zájmeny, jejich tvoření a rozpoznání.
(0 x)
21.03. 11

Zájmena (1)

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 5. ročníku. Jako součást opakování jej ale lze využít i v 6. ročníku. Cílem jednotlivých úkolů je upevnění znalostí týkajících se zájmen, jejich druhů a tvarů.
(0 x)
17.04. 11

Zájmena osobní (1)

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 5. ročníku. Jako součást opakování jej ale lze využít i v 6. ročníku. Cílem materiálu je procvičení tvarů osobních zájmen já, ty, on, ona.
(0 x)
17.04. 11

Zájmena osobní (2)

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 5. ročníku. Jako součást opakování jej ale lze využít i v 6. ročníku. Cílem materiálu je procvičení tvarů osobních zájmen my, vy, oni a zvratného zájmena se.
(2 x)
27.11. 11

Základní větné členy

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k procvičení znalostí o stavbě věty jednoduché a větných členů. Žáci si procvičí i psaní koncovek v přísudku.
(0 x)
14.02. 11

Zdvojené hlásky

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro využití ve výuce českého jazyka v 5.ročníku. Slouží k procvičení psaní n/nn.
(2 x)
18.04. 11

Zdvojené hlásky (procvičování)

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 5. ročníku. Jako součást opakování jej ale lze využít i v 6. ročníku. Cílem materiálu je procvičení psaní zdvojených hlásek.
(0 x)
24.10. 11

Zdvojené souhlásky

Ročníky: ZŠ 4,
Materiál pro 4. ročník slouží k procvičení psaní zdvojených souhlásek.
(0 x)
24.10. 11

Zdvojené souhlásky 2

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál pro 5. ročník slouží k procvičení psaní zdvojených souhlásek.
(0 x)