zsostrov.cz

svátek má Cyril a Metoděj, 5.7. 2020
24.10. 11

02_Živočichové v přírodě, v zimě - Aktivní přezimování

Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
1) Teoretická část: úvod do problematiky 2) Praktická část a) Úkol 1: Přetažením přiřaď jména ke zvířatům na obrázku b) Úkol 2: Přetáhni zvíře k odpovídající stopě c) Úkol 3: Vyznač 3 rozdíly na obrázcích d) Úkol 4: Přetáhněte zvíře k charakteristice e) Úkol 5: Co patří a nepatří do krmelce? 3) Seznam použité literatury a externích zdrojů
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora