zsostrov.cz

svátek má Antonín, 13.6. 2024

Přírodověda Přírodověda

Autor:
Řadit:
23.11. 11

01_Živočichové v přírodě, v zimě - Pomáháme živočichům

Ročníky: ZŠ 4,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(1 x)
24.10. 11

02_Živočichové v přírodě, v zimě - Aktivní přezimování

Ročníky: ZŠ 4,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(1 x)
24.10. 11

03_Živočichové v přírodě, v zimě - Pasivní přezimování

Ročníky: ZŠ 4,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(0 x)
23.11. 11

04_Živočichové v přírodě, v zimě - Zimní stěhování

Ročníky: ZŠ 4,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(0 x)
23.11. 11

05_Živočichové v přírodě, v zimě - Potravní řetězec

Ročníky: ZŠ 4,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(0 x)
23.11. 11

06_Základní živiny a jejich význam v organismu - Zásady správné výživy

Ročníky: ZŠ 5,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 5. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(0 x)
24.11. 11

07_Člověk a přírodní zdroje_Voda

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. - 5. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(0 x)
18.12. 11

08_Člověk_a_přírodní_energie_Slunce_a_sluneční_energie

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. - 5. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(0 x)
18.12. 11

09_Živočichové_v_přírodě_Význam_lesa,_ptáci_v_lese

Ročníky: ZŠ 4,
Tematický celek má sloužit jako procvičení probraného učiva 4. ročníku. Žáci jsou na základě přečteného úkolu schopni samostatně vyřešit zadaný úkon. Projekt je vytvořen pro žáky zábavnou formou.
(0 x)
24.08. 11

Domácí zvířata - pes 1 (chov a etologie psa)

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. - 5. ročníku tématu Domácí zvířata (chov a etologie psa).Materiál je určen k výkladu a procvičování učiva.
(1 x)
31.08. 11

Domácí zvířata - pes 2 (chov a etologie)

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. -5.ročníku tématu Domácí zvířata (chov a etologie psa).Materiál je zaměřen na chov bernského salašnického psa.
(0 x)
24.08. 11

Domácí zvířata - pes 3 (chov a etologie)

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. -5.ročníku základní školy tématu Domácí zvířata (chov a etologie psa). Materiál je vhodný pro procvičování a opakování učiva.
(0 x)
09.02. 11

Houby

Ročníky: ZŠ 3,
Tématický celek Houby slouží k upevnění a procvičení učiva 3. ročníku ZŠ.
(0 x)
09.02. 11

Kulturní rostliny

Ročníky: ZŠ 4,
Základní rozdělení kulturních rostlin, procvičení rostlin hospodářských.
(1 x)
05.06. 11

Kvetoucí byliny

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení se s některýmí kvetoucími bylinami. Procvičení.
(0 x)
18.09. 11

Lidské smysly - čich

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s lidskými smysly, poznávání tvarů.
(0 x)
24.08. 11

Lidské smysly - hmat a chuť

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s lidskými smysly, poznávání tvarů.
(2 x)
09.05. 11

Lidské smysly - sluch

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Seznámení se stavbou ucha, rozeznávání zvuků.
(0 x)
05.06. 11

Lidské smysly - zrak

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Seznámení se stavbou oka, rozeznávání tvarů, barev, světla a pohybu
(0 x)
23.11. 11

Ochrana přírodních zdrojů

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál pro 4. a 5. ročník slouží k procvičení učiva o třídění odpadu.
(0 x)
23.11. 11

Ochrana přírodních zdrojů 2

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál pro 4. a 5. ročník slouží k procvičení učiva o třídění a recyklaci odpadu.
(0 x)
24.10. 11

Ovocné stromy a keře

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení a procvičení ovocných stromů a keřů.
(0 x)
23.11. 11

Přírodní zdroje - neživá příroda 1

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál pro 4. a 5. ročník slouží k procvičení učiva o horninách a nerostech.
(0 x)
23.11. 11

Přírodní zdroje - neživá příroda 2

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál pro 5. ročník slouží k procvičení učiva o energetických zdrojích.
(0 x)
23.11. 11

Přírodní zdroje - půda

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál pro 4. a 5. ročník slouží k procvičení učiva o půdě.
(0 x)
23.11. 11

Přírodní zdroje - vzduch

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál pro 4. a 5. ročník slouží k procvičení učiva o vzduchu.
(0 x)
23.11. 11

Přírodní zdroje - zemědělská půda

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál pro 4. a 5. ročník slouží k procvičení učiva o užitkových rostlinách.
(0 x)
09.05. 11

rostliny lecive, jedovate - I.

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s rostlinami léčivými.
(0 x)
05.06. 11

Rostliny lecive, jedovate - II.

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičení jedovatých rostlin.
(0 x)
24.02. 11

Rostliny-byliny, nejznámější druhy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Seznámení s bylinami, upevnění a procvičování učiva pro 1.-3.ročník ZŠ
(0 x)
23.02. 11

Rostliny-dřeviny, nejznámější druhy.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Seznámení s dřevinami, upevnění a procvičování učiva pro 1.-3.ročník ZŠ
(0 x)
21.03. 11

Smyslové orgány

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v přírodovědě ve 4.-5. ročníku v tématickém celku Lidský organismus - smyslové orgány.
(0 x)
21.03. 11

Soustava dýchací a vylučovací

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v přírodovědě ve 4.-5. ročníku v tématickém celku Lidský organismus - soustava dýchací a vylučovací.
(0 x)
21.03. 11

Soustava oběhová

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v přírodovědě ve 4.-5.ročníku v tématickém celku Lidský organismus - soustava oběhová.
(0 x)
21.03. 11

Soustava opěrná

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v přírodovědě ve 4.-5. ročníku v tématickém celku Lidský organismus - soustava opěrná.
(0 x)
21.03. 11

Soustava pohybová

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v přírodovědě ve 4.-5. ročníku v tématickém celku Lidský organismus-soustava pohybová.
(1 x)
21.03. 11

Soustava trávicí

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití v přírodovědě ve 4.-5. ročníku v tématickém celku Lidský organismus-soustava trávicí.
(0 x)
23.11. 11

Společenství lesa

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Typy lesů v ČR. Co zde roste a žije.
(0 x)
18.12. 11

Společenstvo hor

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál k procvičování učiva o společenstvu hor.
(0 x)
23.11. 11

Společenstvo lesa

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci si procvičí znalosti o společenstu lesa.
(0 x)
23.11. 11

Společenstvo vod

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování učiva o společenstu vod.
(0 x)
24.08. 11

Stromy a keře I.

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičení dřevin.
(0 x)
17.05. 11

Třídění živočichů 1

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Třídění živočichů - obratlovci, bezobratlí.
(0 x)
17.05. 11

Třídění živočichů 2

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Třídění živočichů podle toho, čím se živí (masožravci, býložravci, všežravci).
(0 x)
17.05. 11

Třídění živočichů 3

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Třídění živočichů - vodní živočichové.
(0 x)
17.05. 11

Třídění živočichů 4

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Domácí zvířata.
(0 x)
17.05. 11

Třídění živočichů 5

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Živočichové ČR.
(0 x)
17.05. 11

Třídění živočichů 6

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Třídění živočichů - podnebné pásy.
(0 x)
22.03. 11

Užitkové rostliny

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Seznámení s užitkovými rostlinami,upevnění a procvičení učiva pro 1.-3. ročník ZŠ
(0 x)
19.04. 11

Užitkové rostliny - zelenina

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Seznámení s užitkovými rostlinami - zelenina,upevnění a procvičení učiva pro 1.-3. ročník ZŠ
(0 x)
18.09. 11

Voda 1 - výskyt a její vlastnosti

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen k výuce ve 4. - 5. ročníku tématu Voda - výskyt a její vlastnosti. Materiál je určen k procvičování a opakování učiva.
(0 x)
24.10. 11

Voda 2 - výskyt a její vlastnosti, čištění vody

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. - 5. ročníku tématu Voda, výskyt a její vlastnosti, čištění vody.Materiál je určen k procvičování a výkladu.
(0 x)
23.11. 11

Zásady zdravé výživy 1

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál pro 5. ročník slouží k procvičení učiva o zdravé výživě.
(0 x)
23.11. 11

Zásady zdravé výživy 2

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál pro 5. ročník slouží k procvičení učiva o živinách.
(0 x)
20.06. 11

Zdravá životospráva 1

Ročníky: ZŠ 4,
Materiál je určen pro použití v přírodovědě ve 4. ročníku v tématickém celku Lidský organismus (význam zdravé stravy).
(0 x)
20.06. 11

Zdravá životospráva 2

Ročníky: ZŠ 4,
Materiál je určen pro použití v přírodovědě ve 4. ročníku v tématickém celku Lidský organismus (význam zdravé stravy).
(0 x)